Naisulat na ang pinakamagandang kwento

Na nangyari sa mundo

Noong dumating Ka

Ipinako ngunit nabuhay Ka

 

Ngayon ay hindi ko maintindihan

Ni mawari saan ang hangganan

Nitong malungkot na kwento

Nang nabasag ang aking puso

 

Walang ibang maisip ngayon

Kundi ang sakit at pait

Sa sinapit ko noon

Noong ako ay masawi sa pag-ibig

 

Tuwing inaalala ko ang Iyong kwento

Nagtataka ako kung bakit pinili Mo

Ang maghirap sa Krus ng Kalbaryo

Para sa mga taong minamahal Mo

 

Ibinuhos Mo ang buhay Mo

Para sa mundong hindi Ka iniibig

Ibinuhos Mo ang Pag-ibig Mo

Para sa mundong lunod sa maling pag-ibig

 

Bakit hindi Ka sumuko sa akin?

Bakit pinili Mong mamatay para sa akin?

Hindi ko kayang masuklian ang pagmamahal Mo

Ngunit buong-buo Mong inalay ang puso Mo

 

Hindi Mo ba inisip noong pinili Mo ang Krus

Na baka ang pag-ibig Mo ay ‘di ko masusuklian

Hindi Ka ba nag-alinlangan sa akin

Noong binuksan Mo ang palad Mo para sa mga pako

 

Gusto kong malaman kung bakit at paano

Na ang isang tulad Mo ay minahal ako

Akong walang nakikita sa aking landas

Kundi ang pait at wakas

 

Sa aking pag-iisa at pagtangis

Marahan Kang bumulong sa puso ko

“Ang kwento mo ay hindi pa nagtatapos

Gaya ng elipsis…”

 

“Noong pinili Ko ang Krus

Para sa mundong hindi Ako tanggap

Naisip kita at ang mga kasalanan mo

Umasa akong matatanggap mo rin ako”

 

“Hindi Ako tumigil nang danasin ang hirap

Sa pagmamahal sa’yo nang walang patid

Iwaksi mo man ang pag-ibig Ko sa’yo

Mananatiling walang hanggan ang pagsuyo Ko”

 

“Ngunit,” iyan lang ang nasabi ko sa Iyo

Pagkat napakadalisay ng pag-ibig Mo

Hindi ako nararapat para dito

Pero sino ako para tumanggi sa Iyo?

 

“Alam Kong di mo kayang tumbasan ang pag-ibig Ko

Ipaliwanag Ko man ay ‘di rin abot ng pang-unawa mo

Kung bakit Kita minahal at mamahalin

Kahit paulit-ulit mo akong masasaktan”

 

“Ang nais Ko ay ang pagtanggap mo sa pag-ibig Ko

At paniniwalang hindi Kita iiwanan

Ngumiti ka, mahal Ko

Ngumiti ka para sa karugtong nang iyong kwento”

 

“Pagkat gaya ng elipsis na hindi kailanman magtatapos

Ang pag-ibig Ko ay laging nandito para sa iyo

Gaya ng elipsis na nagsasabing may kulang pa

Ako ang iyong milagro, magtiwala  ka…”

 

Naisulat na ang pinakamagandang kwento

Na mangyayari sa akin

Noong dumating Ka

At sinabi mong, “Anak, mahal kita”

 

Advertisements