Tahan na, mahal Ko

Hayaan na natin ang mundo

Huwag mong sayangin ang luha mo

Sa iisang tao

Tahan na, mahal Ko

Hayaan mong uminog ang mundo

Huwag mong ipagdamot ang ngiti mo

Nang dahil sa iisang tao

Tahan na, mahal Ko

Hayaan mo na ang puso mo

Huwag mong patayin ito

Nang dahil sa iisang tao

Tahan na, mahal Ko

Huwag mong isiping hindi mo

Kayang bumangon sa pagkalugmok mo

Nang dahil sa iisang tao

Tahan na, mahal Ko

Hayaan mong mahimbing ka sa yakap Ko

Huwag mong iisiping wala “Ako”

Nang dahil sa iisang tao

Tahan na, mahal Ko

Andito lang Ako

Hinihintay ang pagbangon mo

At maging isang buong tao

Advertisements