Kung alam ko bang masasaktan rin pala ako sa dulo, magagawa ko kayang maging sobrang saya mula simula?