Mas pipiliin ko pang lumaban at mapagod na paulit-ulit kaysa maiwan na lang biglaan nang hindi mabigyan ng pagkakataon lumaban.